СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї: ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • О. В. Ковальова

Анотація

Насильство в сім’ї – це комплексна проблема, для вирішення якої необхідні спільні та скоординовані зусилля органів держави та місцевого самоврядування, спеціалістів різної фахової орієнтації та населення.Вивченням проблеми насильства в сім’ї та розробленням засобів протидії цьому негативному явищу сьогодні займаються практики та науковці з різних галузей, а також соціальні працівники. Серед них Бойко О.В., Блага А.Б., Возна Т.І., Думко Ф.К., Іванова М., Кузьменко О., Лисюк Ю.В., Небрат О.О.,
Фролова С.В., Ярмакі Х.П. та ін.

Посилання

1. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 р. № 2789 – ІІІ // ВВРУкраїни. – 2002. – № 10. – Ст. 70.
2. Павленко Ю.О. Завдання у сфері попередження гендерного насильства: Доповідь міністра усправах сім’ї, молоді та спорту // Кримінальне право України. – 2006. – № 11. – С. 47*55.
3. Павленко Ю.О. Інформаційна довідка щодо реалізації Закону України «Про попередженнянасильства в сім’ї» // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 12. – С. 2*5.
4. Кедова Л.А. Жінки України – проти насильства. – Х.: Основа, 2000. – 44 с.
5. Герасимчук В. Виновата жертва? // День. – 2006. – № 205.
6. Правові та кримінологічні засади попередження насильства в сім’ї. – К.: НАВСУ, 2005. – 124 с.
Опубліковано
2020-10-15