ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

  • И. П. Жилка
Ключові слова: законність, прокурорський нагляд

Анотація

Митні органи, реалізуючи митну політику України, серед інших перелічених у цій статті основних завдань, здійснюють боротьбу з порушеннями митних правил (п. 10 ст. 11 МКУ). Ця боротьба ведеться шляхом визначення факту або особи, що скоїли порушення митних правил; проведення митного розслідування у цій справі; оцінки зібраних доказів, розгляду справи та: а) визначення
міри покарання; б) припинення справи; в) передачі справи до суду для подальшого розгляду та її вирішення; г) вжиття заходів щодо запобігання скоєнню цих правопорушень. Цей напрям діяльності державних органів здобув поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності

Посилання

1. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789*XII (зі змін. та доп. від 12.07.2001 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
2. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів Службою безпеки, органами охорони державного і митного кордонів України: Наказ Генерального Прокурора Українивід 5.04.2000 р.
3. Тараненко А.Н. Надзор прокурора за дознанием в таможенных органах // Митна справа. –2001. – № 5. – С. 49*57.
4. Соколенко О.Л. Прокурорський нагляд за діяльністю митниць // Держава і право. – 2002. –№ 18. – С. 109*115.
5. Соколенко О.Л. Поняття та особливості забезпечення законності в діяльності митних органівУкраїни // Дер
Опубліковано
2020-10-15