ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЗАПОБІГАННІ ТА РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ

  • Р. П. Позюбанов
Ключові слова: розкриття злочинів

Анотація

Механізм правового регулювання становить собою автономну систему правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин, що дозволяє досягти необхідних результатів – стану урегульованості. Дана система (механізму) має визначені елементи, сукупне функціонування яких приводить до очікуваного ефекту

Посилання

1. Веремеенко И.И., Попов А.А., Шергян А.П. Социологические исследования эффективности административных санкций за нарушение общественного порядка: Учебник. – М., 1973. –С. 28.
2. Бородич Л.В. Оперативно*розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Підручник. –Луганськ: РВВ ЛВС, 1999. – Т. 1. – С. 131.
3. Збірник законів України. – Х., 2005. – С. 122.
4. Горяинов К.К., Овчинский В.С., Шумилов А.Ю. Оперативно*розыскная деятельность:Учебник. – Нижний Новгород, 2004. – С. 178, 189.
Опубліковано
2020-10-15