ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

  • В. І. Полюхович
Ключові слова: фондовий ринок

Анотація

Здійснення економічних реформ в Україні неможливо без залучення інвестиційних ресурсів у реальний сектор економіки та без створення механізму їх ефективного використання. Беручи до уваги масштаб завдань, які потребують свого вирішення в найближчі роки, є очевидним, що для забезпечення фінансування економіки неможливо розраховувати лише на бюджетну систему та банківський сектор. Саме тому фондовий ринок є одним із найважливіших секторів економіки, оскільки він є тим механізмом, за допомогою якого i підприємства i держава можуть отримувати необхідні ресурси

Посилання

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України // Відомості Верховної Ради України. –2006. – № 31. – Ст. 268.
3. Про Національну депозитарну систему й особливості електронного обороту цінних паперів в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 15. – Ст. 67.
4. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28.
Опубліковано
2020-10-15