АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ

  • К. В. Муравйов
Ключові слова: державний вплив, соціальна сфера

Анотація

Разом із конституційним адміністративне право опосередковує функціонування публічної влади в державі. Одночасно адміністративно-правове забезпечення є своєрідним продовженням конституційно-правових норм, яке багато в чому конкретизує їх дію . На підставі цього можна стверджувати, що існування адміністративного права – це необхідна умова і засіб реалізації Конституції в головній сфері функціонування публічної влади, сфері виконання законів та інших нормативних актів держави.

Посилання

1. Конституція України (Internet: http://www.rada.gov.ua).
2. Лук’янець Д.М. Адміністративно*деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: Монографія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 367 с.
3. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.
4. Щодо стратегічних засад формування ефективної моделі соціальної політики в Україні:Аналітична записка відділу економічної та соціальної стратегії (Internet: http://www.niss.gov.ua/monitor/monitor_5/form_model).
Опубліковано
2020-10-15