БІОМЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • А М. Коваль
Ключові слова: технології, правове регулювання \

Анотація

Життя і наука не стоять на місці, вони завжди в русі. У даний час в нашій державі дедалі частіше і змістовніше, як в загальних, так і наукових віданнях,виказуються думки і пропозиції щодо формування медичного права як окремої галузі права України. Переважна більшість авторів, які виказують такі пропозиції за своєю освітою і місцем роботи, в основному є працівниками охорони здоров’я, тому їх підхід до вирішення цієї проблеми є дещо спрощений і прямолінійний. Вони вбачають, що з оформлення медичного права як урегульованої правовими приписами галузі діяльності в Україні створяться певні можливості,що зможуть привести до поліпшення ситуації у сфері охорони здоров’я та до поліпшення соціального і матеріального становища медичних працівникі

Посилання

1. Сальников В.П., Старовойтова О.Э. и др. Биомедицинские технологии и право в третьем тысячелетии: Науч. изд. / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербург. ун.т МВД России.Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности; Фонд «Университет», 2003.– С. 10.
2. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801 XII.
3. Гладун З. Проблеми формування медичного права України // Юрид. вісник України. – 2007.– № 4. – С. 45*48.
4. Там само. – С. 47.
Опубліковано
2020-10-15