АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

  • В. Ю. Стеценко
Ключові слова: адміністративно-правові гарантії, медична діяльность

Анотація

Реалії сьогодення свідчать про важливість аналізу адміністративно-правового впливу на вітчизняну охорону здоров’я. Стан останньої не є оптимальним, що обумовлює необхідність пошуку адекватних способів удосконалення. Комплексно аналізуючи нормативно-правове забезпечення охорони здоров’я в сучасній Україні, важливо розглянути питання, пов’язані з юридичними гарантіями забезпечення медичної діяльності. Серед останніх провідну роль відіграють саме адміністративно-правові, оскільки вони забезпечують безпосереднє управління охороною здоров’я та створюють для громадян реальні підстави для отримання
медичної допомоги та захисту своїх прав, свобод і законних інтересів у разі їх порушень при наданні медичної допомоги. У загальному вигляді можна дати визначення, згідно з яким адміністративно*правові гарантії – це закріплені в чинному законодавстві засоби і способи охорони суб’єктивних прав громадян, а також засоби, що забезпечують можливість реалізації громадянами своїх прав і законних інтересів у сфері медичної діяльності.

Опубліковано
2020-10-15