ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

  • З. С. Гладун
Ключові слова: правове регулювання, ліки

Анотація

Лікарські засоби є одними з найважливіших об’єктів державного регулювання у сфері охорони здоров’я, за допомогою яких медичними і фармацевтичними працівниками здійснюється процес лікування тих чи інших захворювань. Поряд із лікарськими засобами об’єктами державного регулювання виступають також і медична техніка та вироби медичного призначення, дезінфекційні засоби і засоби лікувальної косметики.

Посилання

1. Основы медицинского права. Курс лекций: Учеб. пособие для вузов / Г.Р. Колоколов,Н.В. Косолапова, О.В. Никульникова. – М.: Экзамен, 2005. – С. 231.
2. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 22. – Ст. 86.
3. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1422.
4. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 22. – Ст. 86.
5. Долот В., Курило Т., Радиш Я. Державна політика України в галузі охорони здоров’я: вступ до проблеми // Вісник Нац. академії держ. управління. – 2005. – № 1. – С. 187.
6. Адміністративні та функціональні реформи в системі охорони здоров’я (аналітичний огляд) /Під заг. ред. В.Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 29.
7. Підсумки роботи Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення за 2004 рік // Довідкові матеріали до засідання підсумкової колегії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення. – К., 2005. – 56 с.
8. Здоров’я України. – 2006. – № 5 (138). – С. 66*67.
9. Ливак П.Е. Здравоохранение Украины нуждается во внедрении государственно-общественных механизмов управления на фундаменте закона // Новости медицины и фармации в Украине. –2005. – № 18 (окт.*нояб.). – С. 24.
10. Здоров’я України. – 2004. – № 6 (91). – С. 6.
11. Затверджені Указом Президента України № 91/2003 від 7 лютого 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 7. – Ст. 277.
12. Затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 408/294 від 3 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України.
– 2002. – № 51. – Ст. 2323.13. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1071 від 5 вересня 1996 р. //Збірник постанов Уряду. – 1996. – № 17. – Ст. 480.
14. Див.: Про затвердження Порядку державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення: Постанова Кабінету Міністрів України № 1497 від 9 листопада 2004 р.
15. Див.: Про державну реєстрацію виробів медичного призначення: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 37 від 28 листопада 2003 р.
16. Пашков В. Правове забезпечення обігу лікарських засобів // Підприємство, господарство і право. – 2002. – № 6. – С. 18.
17. Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – Ст. 1530.
18. Офіційний вісник України. – 2003. – № 37. – Ст. 1998.
Опубліковано
2020-10-13