ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ (ДУХОВНІЙ) СФЕРІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ УКРАЇНИ

  • Б. А. Пережняк
Ключові слова: соціально-культурна сфера, державне управління

Анотація

За 16 років незалежності Українська держава має певні досягнення в соціально-культурній (духовній) сфері: перехід на нову структуру, терміни і зміст навчання, сприяння розвитку обдарованої молоді, визначення пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки, відродження культури і мистецтва, розвиток туристичної галузі.

Посилання

1. Угода про партнерство та співробітництво: Повний текст угоди, підписаної між Європейським Союзом та Україною в Люксембурзі 16 червня 1994 р. – К.: Представництво Європейської комісії в Україні, [б.р.]. – 69 с.; Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367; Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 11 червня 1998 р.№ 615/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 24. – Ст. 870; Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України від 14 вересня 2000 р.№ 1072/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 39. – Ст. 1648; Про державні програми європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 – 2007 рр.: Указ Президента України від 13 грудня 2003 р. № 1433/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2663; План дій Україна – Європейський Союз. Європейська політика сусідства. Україна –ЄС. Урядовий портал – http://www.kmu.gov.ua; EU*Ukraine Cooperation Council EightMeeting, Brussels, 21 February 2005. EU Press release. 6428/05 (Presse 37). Annex. – http://ue.eu.int.
2. Див.: Кремень В. Філософія освіти ХХІ століття // Урядовий кур’єр. – 2003. – 6 лют.;Кремень В. Болонский процесс: сближение, а не унификация // Зеркало недели. – 2003. –13*19 дек. (№ 48(478); Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К., 2003. – С. 6.3. Див.: Trends 2003. Progress towards the European Higher Education Area. – July, 2003. EUA,2003. – № 1.
4. Див.: Чаленко А. А если НАН организовать по типу Нацбанка? // Зеркало недели. – 2007. –23 июня (№ 24(653). – С. 13.
5. Докладніше див.: Кивалов С. Бриллиант науки весьма деликатный // Голос Украины. – 2001.– 27 февр.; Попович О. Феномен бюрократії у контексті науково*технічного та інноваційного розвитку // Вісник НАН України. – 2003. – № 6. – С. 45; Беленок А. Дедовщина в науке,построенной по армейскому принципу // Зеркало недели. – 2007. – 2 июня (№ 21(650).
6. Трахтенберг И. Дежавю: как быть с ВАК – вопрос не риторический // Зеркало недели. – 2007.– 23 июня (№ 24(653).
7. Інноваційна система є прерогативою держави // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 черв.
8. Про віднесення Української державної інноваційної компанії до сфери управління Міністерства промислової політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р.№ 757 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 34. – Ст. 2039.
9. Див.: Светланов А.Г. Роль государства в развитии науки и инновационной деятельности //Гос. и право. – 2005. – № 5. – С. 48.
10. Рожен А. Информационное гетто для украинских ученых, или зачем экономика знаний Агентства научных новостей // Зеркало недели. – 2007. – 1 сент. (№ 32(661).
11. Про Національну комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі:Указ Президента України від 6 червня 2006 р. № 493/2006 // Офіційний вісник України. –2006. – № 23. – Ст. 1711.
12. Положення про Національну комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційноїгалузі: Затв. Указом Президента України від 6 червня 2006 р. № 493/2006 // Офіційнийвісник України. – 2006. – № 23. – Ст. 1711.
13. Українській культурі – європейський резонанс: На колегії Міністерства культури і туризму
України // Культура і життя. – 2007. – 13 черв. (№ 24(4232).
Опубліковано
2020-10-10