ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

  • С В. Мазуренко
Ключові слова: адміністративно-правова охорона

Анотація

Однією з підстав оптимізації національного законодавства у сфері інтелектуальної власності є його відповідність загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права, демократичній міжнародній практиці.Угода про торгові аспекти прав на інтелектуальну власність має положення про те, що держави повинні забезпечувати охорону прав інтелектуальної власності згідно з національним законодавством, у зв’язку з чим повинні існувати достатньо жорсткі санкції, спрямовані на профілактику правопорушень.
Проблеми адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної власності були предметом дослідження таких вчених, як О.А. Підопригори, Р.Б. Шишки,В.Н. Лопатіна, І.А. Газієвої, І.Г. Запорожець, Н. Можаровської, Т.Ю. Горшкової та ін

Посилання

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Кодекс адміністративного судочинства України. – К.: Істина, 2006. – 304 с.
2. Лопатин В.Н. Проблемы административно*правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности // Административно*правовое регулирование экономических отношений: Сб. академич. правового ун*та. – М., 2001. – С. 139*147.
3. Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник / За ред. О. Підопригори,О.Д. Святоцького. – 2*е вид., перероб. та допов. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 512*513.
4. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. –К.: Форум, 2002. – С. 234*235.
5. Застосування судами законодавства у справах про адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності (статті 51*2 та 164*9 КУпАП) // Вісник Верховного Суду України.– 2006. – № 4(68). – С. 24*33.
6. Газиева И.А. Административные процедуры в законодательстве о товарных знаках стран Юго*Восточной Азии // Совр. право. – 2006. – № 5. – С. 80*86.
Опубліковано
2020-10-09