ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ

  • О. І. Погібко
Ключові слова: парламентський контрол

Анотація

Втілити в життя суспільства демократичні принципи, притаманні державам Європи, Україна змогла лише з набуттям незалежності. Це слушно, оскільки впровадження демократичного контролю над силовими структурами є принциповою ознакою просування України шляхом набуття якостей сучасного суспільства

Посилання

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 142; Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8.12.2004 р. № 2222*ІV // Відомості Верховної Ради Украї*
ни. – 2005. – № 2. – Ст. 44.
2. Гриненко О.І., Денежкін М.М. Проблеми формування цивільно*військових відносин в Україні // Наука і оборона. – 2002. – № 2. – С. 36*37.
3. Административное право Украины: Учебник / Под общ. ред. акад. С.В. Кивалова. – Х.: Одиссей, 2004. – С. 804*805.
4. Про оборону України: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2020*III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 420.
5. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року № 964*IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
6. Марчук Є.К. Формування цивільно*військових відносин в Україні // Реформування Збройних Сил України: пріоритети, передумови та перспективи: За матеріалами міжнар. семінарів, м.Київ, 14*15 лютого 2000 р. – К.: НІСД «Наукове видання», 2001. – С. 76*77.
7. Про Збройні Сили України: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2019*III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – Ст. 410.
8. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 року № 975*IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 46. – Ст. 366.
9. Андресюк Б.П. Реформування Збройних Сил України на сучасному етапі. – К.: Університет. вид*во «Пульсари», 2002. – С. 23*24.
10. Про заходи щодо посилення контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань: Указ Президента України від 12 грудня 2006 р. № 1067/2006 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 20 груд.
Опубліковано
2020-10-09