ВИКОНАВЧА ВЛАДА І СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЇЇ ЯКІСТЮ В УКРАЇНІ

  • В. Л. Наумов
Ключові слова: виконавча влада, управління

Анотація

Як відомо, 11 травня 2006 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову за № 614 про запровадження в органах виконавчої влади системи управління якістю. Цією постановою також була затверджена Програма запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади (надалі – Про*грама).
Система управління якістю в органах виконавчої влади базується на положеннях та принципах міжнародних стандартів ISO серії 9000 як схеми для проведення управлінських процедур таким чином, щоб забезпечити найвищу можливу якість діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб

Опубліковано
2020-10-09