ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО СОТ

  • Т. Г Корпань

Анотація

Підвищення ефективності суспільного виробництва і якості продукції –одне з найважливіших соціально-політичних завдань у досягненні найвищої мети суспільного виробництва, а саме найбільш повного задоволення матеріальних та духовних потреб людей. Ефективність та якість – це важливий напрям, який має стати визначальним фактором в економічному та соціальному розвитку країни.

Посилання

1. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023*ХІІ в ред. від 13.01.2006 р.
2. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 01.12.2005 р. № 3164*IV.
3. Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики: Указ Президента України від 13.07.2005 р. № 1105/2005.
4. Про схвалення Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006–2010 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. № 267*р.
5. Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. № 614.
6. Саєвич І. Вступ України до СОТ: Здобутки Держспоживстандарту в 2006 році // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2007. – № 1. – С. 6*9.
7. ДСТУ ІSО 9000 – 2001. Системи управління якістю. Основні положення і словник
Опубліковано
2020-10-09