ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

  • С. О. Баранов
Ключові слова: митний кордон, державний контроль

Анотація

Створення на рубежі 900х років ХХ ст. новітніх інформаційних технологій привело до виникнення мережі каналів електронної інформації, яка переміщується не тільки в межах однієї країни але й через кордони багатьох держав світу. У зв’язку з цим виникають питання, по*перше, визначення, чи є інформаційний продукт товаром, який повинен при переміщенні через митний кордон України підлягати декларуванню з подальшим відповідним митним оформленням. І по-друге, як забезпечити митний контроль за переміщенням мережами зв’язку Інтернет інформаційного продукту, який містить у собі матеріал,заборонений до такого переміщення через митний кордон України. Дана проблема залишається не врегульованою як з боку міжнародного права, так і з
митного, цивільного, інформаційного

Посилання

1. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 150 с.
2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92*IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38*39. – Ст. 288.
3. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657*XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
4. Про митне оформлення інформацій, що передається по мережам «Інтернет»: Лист Федеральної митної служби РФ від 17.03.2006 р. № 15*14 /8524 // Митна газ. – 2006. – № 7. – С. 7.
5. Спиридонов В. Украинская индустрия ПО: достижения, проблемы, перспективы //http:www.bezpeka.com.
Опубліковано
2020-10-09