АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

  • В К. Гіжевський
Ключові слова: адміністративна відповідальність

Анотація

Відповідно до вимог сучасного суспільно-політичного життя, стану розвитку суспільних відносин, останнім часом інтенсивно відбувається процеСоновлення всіх галузей вітчизняного законодавства, у тому числі реформування традиційних інститутів адміністративного права, яке потребує переосмислення, насамперед, ключових засад регулювання відповідних відносин. Це стосується і такого важливого інституту, як інститут адміністративної відповіальності

Посилання

1. Бондаренко Г.П. Адміністративна відповідальність в СРСР. – Л.: ЛДУ, 1975. – 247 с.
2. Лук’янець Д. Про правову природу адміністративно*господарських санкцій // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 13. – С. 10*15.
3. Додин Е.В. Субъект административного проступка // Учен. зап. ВНИИСЗ. – М., 1965. –Вып. 5. – 112 с.
4. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
5. Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України: Навч. посіб. – К.: Вид. дім«Аванпост*Прим», 2004. – 200 с.
Опубліковано
2020-10-09