АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИДВОРЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • С. О. Мосьондз
Ключові слова: адміністративна відповідальність, інститут, реформування

Анотація

У зв’язку з розвитком сучасних міжнародних відносин проблема правового регламентування видворення іноземців та осіб без громадянства в Україні набуває актуального значення, бо зовсім не всі іноземці та особи без громадянства відвідують нашу країну з миролюбною метою, про що і свідчить відповідна статистика. Так, за даними ДІТ МВС України, лише у 2006 році до адміністративної
відповідальності за порушення міграційного законодавства притягнуто 48 тис.іноземців. До спеціальних установ міліції поміщалося 5 тис. затриманих.

Посилання

1. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Международные акты о правах человека: Сб. док. – М.: Норма*Инфра, 1999. – 784 с.
3. Мосьондз С.О. Правова природа адміністративного видворення за межі України // Право і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 74*78.
4. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно*правові питання реалізації. – Х., 2002. – 274 с.
Опубліковано
2020-10-09