ВИБОРЧІ СПОРИ ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

  • О. В. Бачеріков
Ключові слова: адміністративно-правова категорія

Анотація

Дотримання прав та свобод індивідуальних та колективних суб’єктів публічно-правових відносин (у тому числі під час виборів) можливе лише при існуванні ефективних механізмів їх захисту.Існуючі механізми захисту прав та свобод завжди передбачають існування спору про право.Спір про право це індивідуальний юридичний конфлікт індивідуальних або колективних суб’єктів, зіткнення їхніх інтересів. У спорі його учасники проти
стоять один одному, але, враховуючи те, що вони рівноправні, спір не може бути вирішено волевиявленням одного з них, а вирішується тільки іншим суб’єктом,який займає лідируючу позицію відносно них

Опубліковано
2020-10-08