ОТРИМАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Н. Л. Лях
Ключові слова: докази

Анотація

Всебічне, повне та об’єктивне дослідження всіх обставин справи адміністративної юрисдикції, вирішення її в точній відповідності до вимог Кодексу адміністративного судочинства (далі – КАС) є необхідною умовою зміцнення законності та правопорядку в суспільстві. Важливе значення законності має теоретичне осмислення поняття судового доказування.

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства: Закон України від 6.07.2005 р. № 2747-IV.
2. Амосов С. Пределы судебного познания в процессуальном праве // Российская юстиция. –2001. – № 1.
3. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание.
4. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах. – М., 2002.
Опубліковано
2020-10-08