ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • О. А. Банчук
Ключові слова: інстритут, адміністративна відповідальність, реформування

Анотація

Одним із основних лейтмотивів попередньої національної конференції з адміністративного права (Сімферополь-Ялта, 2005 рік) стала думка про необхідність створення науково обґрунтованих основ для останніх революційних змін у сфері вітчизняної теорії адміністративного права – реформи інституту адміністративної відповідальності. Намагаючись реалізувати ці ідеї, Центр політико-правових реформ того самого року створив робочу групу з підготовки. концепції реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні та нового Кодексу про адміністративні проступки. Названі документи протягом останнього часу стали предметом обговорення на численних конференціях, семінарах, «круглих столах», з ними ознайомлювалися в органах дер жавної влади, наукових установах та громадських організаціях

Опубліковано
2020-10-08