ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДАХ ЗА УЧАСТЮ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ

  • Л. В. Трофімова
Ключові слова: розгляд справ, суди, податкові органи

Анотація

В умовах сьогодення фінансове право набуває дедалі більш потужної сили,оскільки теоретично, методологічно і, відповідно, практично впливає на регулятивні механізми, що ґрунтуються на економічних інтересах. Загальнодержавні інтереси є провідними та основоположними. Врахування публічного інтересу і моральних засад суспільства, недопущення зловживання правами є ключовими в удосконаленні фінансово*правового регулювання відносин між органами держави, громадянами, платниками податків.Важливе значення має фінансовий контроль як форма управлінського контролю з боку держави за законністю й обґрунтованістю здійснення фінансових операцій із визначення та відображення у звітності результатів діяльності, утворення і використання фондів для цілей економічного та соціального розвитку держави

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254/к // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436*IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 21*22. – Ст. 144.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435*IV // Відомості ВерховноїРади України. – 2003. – № 40*44. – Ст. 356.
4. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4.12.1990 р. № 509*XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 6. – Ст. 37.
5. Податковий кодекс України: Проект Закону України / Проект Податкового кодексу України/ http://www//sta.gov.ua/.
6. Про фінансовий контроль: Проект Закону України від 30.08.2002 р. № 1131*1 / http://www//rada.gov.ua/.
7. Ковальчук А. Роль і місце фінансового права за ринкових умов // Право України. – № 2. –С. 45*48.
8. Про судове рішення: Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР від 29.12.1976 р. № 11 //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 11.
Опубліковано
2020-10-08