АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В АСПЕКТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

  • О. І. Сушинський
Ключові слова: акти президента, адміністративне судочинство

Анотація

Відповідно до Конституції України, до повноважень Конституційного Суду України належить вирішення питань про відповідність Конституції України
(конституційність) відповідних актів, у тому числі й актів Президента України. Водночас законодавець визначив, що: «Юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно*правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення»

Посилання

1. Конституція України (Основний Закон): Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс адміністративного судочинства України (від 6 липня 2005 р. № 2747*IV) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35*36, 37. – Ст. 446.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб):Справа № 8*рп/2002 від 7 травня 2002 року.
Опубліковано
2020-10-08