АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

  • О. Ю. Янчук
Ключові слова: адміністративне судочинство, теорія, практика

Анотація

Держава взяла на себе зобов’язання із забезпечення прав і свобод людини та гарантії їх здійснення. Захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства є завданням адміністративного судочинства.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. –Ст. 141.
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Відомості ВерховноїРади. – 2005. – № 35*36. – Ст. 446.
3. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради. –1971. – № 50. – Ст. 375.
4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 1. Загальна частина/ Редкол.: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юрид. думка, 2004. – 584 с.
5. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 2. Особлива частина/ Редкол.: В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юрид. думка, 2005. – 624 с.
6. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб. для юрид. фак. та юрид. клінік/ За заг. ред. Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди. – К.: КонусЮ, 2006. – 256 с.
7. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посіб. / За заг. ред.Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.
8. Кравченко В.В., Янчук О.Ю., Демський Е.Ф. Посібник для органів місцевого самоврядування щодо застосування Кодексу адміністративного судочинства України. – К., 2006. – 94 с.
Опубліковано
2020-10-08