СУДОВИЙ ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

  • В. Г. Перепелюк
Ключові слова: правові спори

Анотація

Загальним завданням адміністративного судочинства є захист прав та свобод громадян від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. Однак поряд із здійсненням адміністративної юстиції на адміністративні суди покладено ряд додаткових завдань. Зокрема, п. 3 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) відніс до судової адміністративної юрисдикції спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції. На жаль, ні теорія матеріального адміністративного права, ані наука конституційного права не запропонували цілісного вчення про спори між оргнами влади. Перший досвід адміністративного судочинства свідчить про необхідність розробки цілісного теоретичного бачення суті таких спорів, їх видівта способів вирішення, оскільки КАСУ не дає відповіді на ряд практичних питань.

Опубліковано
2020-10-08