ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

  • І. С. Нечипоренко
Ключові слова: головне управління

Анотація

Оскільки державна служба являє собою певну сферу професійної діяльності спеціальних осіб, вона, безумовно, виступає обўєктом державного управління.В юридичній науці управління державною службою розглядають в двох аспектах: 1) управління як організуюча діяльність, яка має певний адміністративний зміст і особливий предмет і здійснюється в установлених організаційно-правових формах; 2) управління, як діяльність спеціально створених державних органів

Посилання

1. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. – Т.1. – М., 2002. – С. 646.
2. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Державна служба в Україні: Підручник. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 55.
3. Офіційний вісник України. – 1999. – № 14. – Ст. 550.
4. Там само. – № 7. – Ст. 263.
5. Там само. – № 22. – Ст. 918.
6. Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
7. zakon1.rada.gov/ua.
Опубліковано
2020-10-07