ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

  • І. М. Зінченко
Ключові слова: державний реєстратор

Анотація

Розбудова України як правової демократичної держави вимагає радикальної зміни пріоритетів у відносинах між владою і приватними особами. Держава не управляє суспільством, а надає йому послуги, а відтак головне завдання сучасної держави полягає саме в наданні приватним особам якісних послуг. Адміністративні послуги – результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їхньою заявою . Це видача дозволів, сертифікатів, посвідчень, проведення державної реєстрації тощо.

Посилання

1. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади:Розпорядження КМУ № 90*р від 15.02.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 7. –Ст. 376.
2. Юридична енциклопедія. Т. 2 / Ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Укр. енциклопедія, 1999. –741 с.
3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України№ 755*ІV від 15.05.2003 р. // ВВР. – 2003. – № 31*32. – Ст. 263.
4. Про державну службу: Закон України № 3723*ХІІ від 16.12.1993 р. // ВВР. – 1993. – № 52. –Ст. 490.
Опубліковано
2020-10-07