ПРАВОВИЙ СТАТУС МОРСЬКОЇ АРБІТРАЖНОЇ КОМІСІЇ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ

  • Ю. В. Семаніва
Ключові слова: правовий статус, морська комісія

Анотація

Актуальність дослідження правового статусу морської арбітражної комісії при Торгово*промисловій палаті (далі – МАК) обумовлюється загальними тенденціями розвитку недержавних форм розгляду морських спорів як в Україні,так і у світовому суспільстві. Останнім часом постійно діючі морські арбітражі набувають особливої популярності серед учасників торгівельного мореплавства.

Посилання

1. Юридична енциклопедія: У 6 т. Т. 3 / Гол. ред. Ю.С. Шемшученко; Ін*т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – К.: Укр. енциклопедія, 1998. – 741 с.
2. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України № 4002*XII від 24.02.1994 року //ВВРУ. – 1994. – № 25. – Ст. 198.
3. Положення про Морську арбітражну комісію при Торгово*промисловій палаті України: Додаток до Закону України № 4002*XII від 24.02.1994 року // ВВРУ. – 1994. – № 25. – Ст. 198.
4. Регламент Морської арбітражної комісії: Рішення Президії Торгово*промислової палати України від 17.04.2007 р., протокол № 18(1) // www.rada.gov.ua.
5. Брехова Н.А. Современные международно*правовые средства разрешения морских споров //Морское право. – 2004. – № 1.
6. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96*ВР // ВВРУ. – 1996. –№ 30. – Ст. 141.
7. Про судоустрій України: Закон України № 2531*ІII від 21.06.2001 року // ВВРУ. – 2002. –№ 27*28. – Ст. 180.
8. Братківський К., Іванченко О. Правовий статус третейських судів // Юрид. газ. – 2005. –№ 7(43).
Опубліковано
2020-10-07