АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ

  • М. В. Юрах
Ключові слова: страхування

Анотація

Адміністративне право є необхідною умовою і засобом функціонування публічної влади в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина, важливим інструментом якого виступає державне страхування.Адміністративне право як наука повинна обґрунтовувати необхідність існування тих чи інших інститутів публічної адміністрації, доводити доцільність створення нових чи реформування застарілих, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх правового забезпечення.

Посилання

1. Про страхування: Закон України від 7.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 18. – Ст. 78.
2. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: Постанова КабінетуМіністрів України від 27.12.2006 р. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 1. – Ст. 26.
3. Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України:Указ Президента України від 04.04.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 71.
4. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції:[Щодо питання подальшого реформування національного адміністративного права та розв’язання решти дискусійних питань у сфері адміністративної правотворчості та праворозуміння]// Право України. – 2006. – № 5. – С. 11*17.
Опубліковано
2020-10-07