ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

  • Г. В. Фоміч

Анотація

В умовах проведення політичної, економічної та адміністративної реформ в Україні, формування громадянського суспільства важлива роль відводиться такому поняттю, як публічна служба як невід’ємній складовій державного управління. Сьогодні це поняття не досить часто можна зустріти в науковій літературі нашої країни, найпевніше ми зустрічаємо таке поняття, як державна служба. Але в країнах Заходу система державно-службових відносин називається саме «публічна служба», бо це поняття набагато ширше за поняття державної служби, до якого усі вже так звикли

Посилання

1. Аверянов В.Б. Державне управління в Україні: Навч. посіб. – К., 1999. – 432 с.
2. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина, М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.
3. Науково*практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. Т. 1 /В.К. Матвійчук, І.О. Хар; За заг. ред В.К. Матвійчука. – К.: КНТ, 2007. – 788 с.
4. Кодекс адміністративного судочинства України: Наук.*практ. коментар / За ред С.В. Ківалова, О.І. Харитонової. – Х.: Одісей, 2005. – 552 с.
5. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. – М., 1980. – Т. 4. –С. 224.
6. Магомедов Б.М. Социально*правовые основы публичной службы // Правовая политика и правовая жизнь. – 2001. – № 4. – С. 41*50.
7. Науково*практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. Т. 1 /В.К. Матвійчук, І.О. Хар; За заг. ред В.К. Матвійчука. – К.: КНТ, 2007. – 788 с.
8. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України.– 1993. – № 52. – Ст. 490.
9. Куйбіда Р.О., Шишкін В.І. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.
10. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. // ВідомостіВерховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.
11. Науково*практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. Т. 1 /В.К. Матвійчук, І.О. Хар; За заг. ред В.К. Матвійчука. – К.: КНТ, 2007. – 788 с.
12. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.06.2001 р. // ВідомостіВерховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
Опубліковано
2020-10-07