ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

  • С. О. Чикурлій
Ключові слова: адміністрації України

Анотація

При визначенні основних напрямів реформування місцевих державних адміністрацій в Україні важливо взяти до уваги факт органічного поєднання реформування системи місцевих державних адміністрацій із реформуванням місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, оскільки метою реформування місцевих органів виконавчої влади є сприяння розвитку місцевого самоврядування

Посилання

1. Проблеми удосконалення організаційно-правового механізму реалізації виконавчої влади в Україні / За заг. ред. В.Б. Авер’янова: Наук. доп. – К.: Інт держави і права ім. В.М. Корецького, 2006. – 48 c.
2. Реформа публічної адміністрації в Україні: Проекти концепції та законів / Упоряд.: І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук. – К., 2005. – 192 с.
3. Органи державної влади України / За ред. В.Ф. Погорілка: Монографія. – К.: Інт держави іправа ім. В.М. Корецького, 2002. – 592 c.
4. Проміжний рівень управління в європейських державах: складність проти демократії? / Заред. Т. Ларссона, К. Номдена, Ф. Петітвілля. – К.: К.І.С., 2003. – 346 с.
Опубліковано
2020-10-07