РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ, ЩО ДІЮТЬ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ

  • Т. О. Мацелик
Ключові слова: податки, контролюючи органи

Анотація

Проблема визначення системи органів, які контролюють справляння податків та зборів (обов’язкових платежів), невід’ємно пов’язана з двома концептуальними положеннями. По*перше, які платежі належать до системи надходжень, контроль за якими делегується державою відповідним органам. По-друге,які механізми делегування повноважень закріплюються при цьому, який набір прав та обов’язків складає їх правовий статус. На жаль, чинне законодавство України дуже суперечливо розкриває ці проблеми і використовує декілька понять, які складно та неоднозначно співвідносяться одне з одним. Так, наприклад, Закон України «Про державну податкову службу в Україні» використовує поняття «органи державної податкової служби»

Посилання

1. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4.12.1990 року № 509*ХІІ //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 38 (з наст. змінами та доп.).
2. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 37*38. – Ст. 189.
3. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12. 2000 року № 2181 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 10. – Ст. 44.
4. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня1997 року № 400/97*ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.
5. Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхуванняі збору на обов’язкове соціальне страхування: Закон України від 21 травня 1999 року№ 700*ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 249.
6. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента від23.08.1998 року № 817/98 // www.sta.gov.ua.
7. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів:Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 11. – Ст. 150.
8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від15 травня 2003 року № 755*ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31*32. –Ст. 263.
9. Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту тапричепів: Затв. Постановою КМУ від 26 лютого 1993 року № 141.
10. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок: Затв. Постановою КМУ від 7.09.1998 року № 1388.
11. Порядок здійснення митними органами контролю за сплатою платником податку – податкуна додану вартість та акцизного збору, які справляються при введенні (пересиланні) товарівта інших предметів на митну територію України: Затв. наказом Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 16 березня 2001 року № 109/188,зареєстр. у Міністерстві юстиції України 22 березня 2001 року № 2610/5452.
Опубліковано
2020-10-07