ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

  • М. М. Заїка
Ключові слова: органи внутрішніх справ

Анотація

Діяльність органів внутрішніх справ із здійснення дозвільної системи досить складна і різноманітна, як і будь-Яка управлінська діяльність. Сутність її полягає в розробці та втіленні в життя комплексу заходів, спрямованих на недопущення шкоди, яку може бути заподіяно особистій безпеці громадян, власності,громадським та державним інтересам внаслідок безконтрольного володіння і використання об’єктів, на які поширюється зазначена система. Ця діяльність здійснюється відповідно до завдань, що визначені спеціальними нормативно-правовими актами

Посилання

1. Советское административное право: Учебник / Под ред. Р.С. Павловского. – К.: Вища шк.,1986. – С. 169.
2. Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов.* М.: БЕК, 1996. – С. 157.
3. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України: Конспект лекцій. – Х.: НЮАУім. Я. Мудрого, 1996. – С. 66.
4. Советское административное право: Учебник / Под ред. В.М. Манохина. – М., 1977. – С. 186.
5. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996. – С. 90.
6. Словарь иностранных слов. – 19*е изд., стер. – М., 1990. – С. 23.
7. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Х.: Основа, 1996. – С. 129*134.
Опубліковано
2020-10-07