ПРО ПОНЯТТЯ «ПРАЦІВНИК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

  • М. В. Коваль
Ключові слова: законодавство України

Анотація

Вживання терміна «працівник правоохоронного органу», що використовується національним законодавством та вживається в сучасному науковому обігу,бере свій початок з кримінального законодавства колишньої Української РСР.
Вживання терміна «правоохоронні органи» та «працівник правоохоронних органів», що використовуються в сучасному законодавстві незалежної України,було започатковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР «Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів» від 18 січня 1991 року. У цьому Указі, якій встановив кримінальну відповідальність за посягання на здоров’я, життя, гідність, безпеку, свободу, майно суддів, народних засідателів, працівників міліції, органів внутрішніх справ, прокуратури,державної безпеки, народних дружинників та військовослужбовців і їх близьких родичів у зв’язку з їхньою службовою діяльністю або ж за їх образу, погрозу, чи втручання в їхню діяльність.

Посилання

1. Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 18 січня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 7. –Ст. 45.
2. Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів: Закон України від23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.
3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
4. Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально*процесуального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за посягання на життя, здоров’я і майно суддів, працівників правоохоронних органів,осіб, якіберуть участь в охороні громадського порядку, та громадян: Закон України від2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 46. – Ст. 249.
5. Науково*практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4*е вид., перероб. тадоп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2006. – 848 с.
6. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними орга*нами: Закон України від 19 червня 2003 року // Юрид. вісник України. – 2003. – № 32.
7. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
8. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від20 грудня 1991 року № 2011*XII.
9. Про державну кримінально*виконавчу службу: Закон України від 23 червня 2005 року //Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 30. – Ст. 409.
10. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 37.
11. Наприклад, органи державного пожежного нагляду. Див.: Ст. 101 Кримінально-процесуального кодексу України.
12. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості ВерховноїРади України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
13. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України від4 березня 1998 року № 160/98*ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. –Ст. 236.
14. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 року № 661*IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 206.
15. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня2002 року № 3099*III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 225.
16. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від20 грудня 1991 року № 2011*XII.
Опубліковано
2020-10-07