ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСАД І ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • О. І. Бедний
Ключові слова: правове регулювання, органи місцевого самоврядування

Анотація

Служба в органах місцевого самоврядування спрямовує волю окремих осіб на виконання суспільно важливих завдань та функцій у децентралізованих
органах публічної влади. Службовці органів місцевого самоврядування здійснюють повсякденний керуючий вплив на різноманітні сфери суспільних
відносин. Необхідною передумовою ефективної реалізації службовцями повноважень органів місцевого самоврядування виступає організація служби.

Посилання

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М., 1997. – С. 137.
2. Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регулирование. – М.,1997. – С. 9*10.
3. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. – М., 1996.
4. Біла Л.Р. Організація державної служби в Україні: Навч.метод. посіб. – О., 2000. – С. 4.
5. Институты самоуправления: историко-правовое исследование / В.Г. Графский, Н.Н. Ефремова, В.И. Карпец и др. – М., 1995. – С. 69.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
7. Вакуленко В.М. Концептуальні аспекти правового регулювання муніципальної служби(служби в органах місцевого самоврядування) // Управління сучасним містом (наук.інформ.бюлетень). – 2000. – № 4. – С. 64-69.
Опубліковано
2020-10-07