ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ

  • Ж. В. Завальна
Ключові слова: адміністративний договір

Анотація

Підвищення зацікавленості в результатах управління громадськості, рівня демократизації відносин у суспільстві вимагає відповідної зміни форм управління, які б враховували інтереси суспільства в цілому та окремих громадських інститутів зокрема. У такий період постає питання про впровадження такої форми управлінської діяльності, яка б, з одного боку, служила для реалізації завдань, функцій та компетенції суб’єктів з владними повноваженнями, а з іншого – відображала активізацію участі в процесі управління суспільних
інститутів. Як вбачається, цим вимогам відповідає така форма управління, як адміністративний договір.

Опубліковано
2020-10-06