ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • М. С. Демидович
Ключові слова: адаптація законодавства

Анотація

Одним із найбільш дієвих засобів подолання перешкод на шляху із здійснення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу вважається забезпечення достатньо розгалуженого та багаторівневого інституційного механізму даного процесу

Посилання

1. Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2004. – 320 с.
2. Станік С. Оптимізація нормотворчої діяльності як правового засобу утвердження прав і свобод людини // Право України. – 1999. – № 5. – С. 6.
3. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами*членами від 14 червня 1994 року: Ратифікована Законом України від 10 листопада 1994 р. № 237/94*ВР // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. –2003. – № 8.4. Зеркаль О., Качка Т. Методичні настанови з питань адаптації законодавства України до acquis communautaire. – комстату України, 2003. – 478 с.
6. Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом): Указ Президента України від 24 лютого 1998 року № 148 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 21 берез.
7. Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2004 року № 1742 // Офіційний вісник України. – 2005.– № 52. – Т. 1. – С. 297. – Ст. 3447.
8. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21 листопада 2002 року № 228*IV // Урядовийкур’єр. – 2002. – № 236.
9. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 року № 1629*IV // Відомості ВерховноїРади України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.
10. Кравчук І. Реформування інституційного механізму адаптації права України до права ЄС //Право України. – 2005. – № 1. – С. 16*20.
Опубліковано
2020-10-06