ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА Й СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ У КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМАХ ЛИТВИ

  • К. С. Музичук
Ключові слова: інформаційні права й свободи людини, судовий захист, Конституція Літви

Анотація

У статті йдеться про відображення інформаційних прав і свобод людини, їх судовий захист та особливості судочинства в Конституції Литви.

 

Посилання

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija : Lietuvos Respubliros pilieĉių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume, įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2d. (su papildymois). – Vilnius : Briedis, 2011. – 48 p.
2. Конституція України : Закон України зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІV. – Х. : ФОП Співак Т.К., 2009. – 48 с.
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з поправками, внесеними відповідно до положень протоколів № 11 та № 14). – Страсбург : Секретаріат Європейського суду з прав людини, 2010. – 24 с.
4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України зі змінами та доповненнями станом на 4 серпня 2010 р. – К. : Паливода А.В., 2010. – 172 с.
Опубліковано
2020-05-09