БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ЯК ВИД ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ

  • М. І. Сідор
Ключові слова: юридичний процес

Анотація

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю визначення меж та стадій бюджетного процесу для з’ясування кола його учасників на кожній із стадій бюджетного процесу, їхніх бюджетних повноважень та відповідальності, оскільки в бюджетному законодавстві та в науковій літературі не досить чітко врегульовані ці питання. У запропонований роботі хотілося б докладніше зупинитися на понятті бюджетного процесу, його структурі та звернути увагу на деякі неточності та прогалини в національному законодавстві відносно цих питань

Посилання

1. Юридична енциклопедія. – К., 2003. – Т. 5. – С. 187.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави та права. – Х., 2005. – С. 802.
3. Кузьменко О. Структура юридичного процесу // Вісник прокуратури. – 2003. – № 9. – С. 91.
4. Воронова Л.К. Фінансове право України. – К., 2006. – С. 143.
5. Худяков А.І. Основи теорії фінансового права. – Алмата, 1995. – С. 230*232.
6. Цит. за: Орлюк О.П. Фінансове право. – К., 2003. – С. 171.
7. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року.
8. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К., 2003. – № 10. – С. 52.
9. Бекерська Д.А. Бюджетне право и бюджетний процес в Україні. – О., 2004. – С. 65.
10. Клішина М.А. Складання проекту бюджету: проблеми та перспективи // Фінансове право. –2006. – № 3. – С. 2.
Опубліковано
2020-10-06