ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

  • А. В. Кірмач
Ключові слова: адміністративна реформа

Анотація

Державна служба є одним із ключових інститутів держави, від якого залежить функціонування всієї державної влади. Стратегією реформування системи державної служби в Україні визначено, що основними цілями і завданнями державної служби в Україні є сприяння незмінності конституційного ладу,створення умов для розвитку відкритого громадянського суспільства, захист прав та свобод людини і громадянина, забезпечення результативної та стабільної діяльності органів державної влади відповідно до їхніх завдань, повноважень і компетенції на конституційних засадах

Посилання

1. Махина С.Н. Административный процесс. – Воронеж, 1999. – С. 24 (цит. за працею: Карасев М. Налоговый процесс – новое явление в праве // Хозяйство и право. – 2003. – № 6. – С. 60).
2. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 р. № 2181*III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.
3. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб.: Юридический Центр Пресс. – 2003. – 397 с.
Опубліковано
2020-10-06