АДАПТАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК СКЛАДОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

  • В. Х. Ярмакі
Ключові слова: європейська інтеграція

Анотація

Двосторонні стосунки Україна – Європейський Союз (далі – ЄС) були започатковані відразу після здобуття Україною незалежності: у грудні 1991 року Європейські Співтовариства, відзначивши демократичний характер Всеукраїнського референдуму, визнали незалежність та суверенітет нашої держави. Саметоді вперше прозвучав виклик до України підтримувати з країнами-членами
Європейських Співтовариств відкритий і конструктивний діалог, спрямований на забезпечення виконання всіх колишніх зобов’язань СРСР

Посилання

1. Акт Проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 38. – Ст. 502.
2. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990.– № 31. – Ст. 429.
3. Про організаційно*правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від30 червня 1993 р. // Законодательство Украины о борьбе с преступностью: Сб. нормативныхактов. – Х.: Одиссей, 1999. – 256 с.
4. Про ратифікацію Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Закон України від 10 листопада 1994 року № 237/94*ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 415.
5. Європейський Союз в міжнародно*правових відносинах: Навч. посіб. / А.Є. Тамм, В.О. Ріяка,Ю.М. Коломієць; Під ред. О.Н. Ярмиша. – Х.: Штріх, 2003. – 240 с.
6. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: теорія і практика інтеграційного процесу:Монографія. – К.: Видавничо*поліграф. центр «Київський університет», 2002. – 253 с.
7. Положення про Українську частину Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС:Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.1998 р. № 1074 // Урядовий кур’єр. –1998. – № 139*140.
8. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ ПрезидентаУкраїни від 11 червня 1998 року № 615/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 24. –Ст. 870 (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента України від 12.04.2000 р. № 587/
2000, від 11.01.2001 р. № 8/2001, від 26.11.2001 р. № 1146/2001).
9. Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 1998 року № 852 // Информационно*аналитический центр «Лига: ЗАКОН Профессионал» (із змінами, внесеними згідноз постановами КМ від 21.10.1998 р. № 1666, від 24.04.1999 р. № 694, від 23.04.2001 р. № 367,від 09.08.2001 р. № 1066).
10. Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду з адаптації законодавстваУкраїни до законодавства Європейського Союзу: Постанова Кабінету Міністрів від 12.11.1998 р.№ 1773 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – Ст. 1673.
11. Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу:Постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1736.
12. Мармазов В., Друзенко Г. Адаптація законодавства до стандартів ЄС: підсумки п’ятирічногошляху // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 4. – С. 7.
13. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21 листопада 2002 року // Урядовий кур’єр:Орієнтир. – 2002. – 18 груд.
Опубліковано
2020-10-06