РЕГУЛЯТОРНИЙ ПРОЦЕС: ЗМІСТ ТА ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ

  • Т. М. Кравцова
Ключові слова: регуляторний процес, правова регламентація

Анотація

Головним напрямом державної регуляторної політики є вдосконалення правового регулювання адміністративних відносин між державними регуляторними органами та суб’єктами господарювання. Досягти цього можливо через недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів шляхом законодавчого закріплення процедури підготовки і прийняття
регуляторних актів. Така процедура становить собою особливий правовий порядок, детально визначений у Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Посилання

1. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160*IV // Голос України. – 2003. – № 193. – С. 14*17.
2. Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. № 129а/94*ВР, № 129б/94*ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 35. – Ст. 338.
3. Тимчасовий регламент Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 2000. –№ 24. – Ст. 994.
4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997р. № 280/97*ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
Опубліковано
2020-10-06