ЩОДО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

  • Ю. С. Педьк
Ключові слова: адміністративний процес

Анотація

Питання про сутність та зміст адміністративного процесу вже довгий час залишається актуальним для науки адміністративного права та правозастосовної практики. Особливого значення проблема розуміння адміністративного процесу дістала із становленням в Україні адміністративної юстиції. З моменту прийняття та набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) вирішення питань, пов’язаних з характеристикою адміністративного процесу як адміністративно-правового явища, потребує перегляду основних наукових позицій та поглядів щодо його розуміння. Крім того, слід зазначити, що більшість таких позицій та поглядів було сформовано за часи існування радянської доктрини адміністративного права і до сьогодні не зазнали серйозних змін

Посилання

1. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – О., 2003.
2. Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2007.
3. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. – К., 2001.
4. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – М., 2000.
5. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 2000.
Опубліковано
2020-10-06