МІГРАЦІЙНИЙ РЕЖИМ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

  • М. В. Снігур
Ключові слова: міграційний режим, адміністративний режим

Анотація

Своєрідний інститут правових режимів дефакто досить широко існує в правовій науці й практиці. Його існування і розвиток пов’язаний з вирішенням,врегулюванням і забезпеченням практичної реалізації ряду важливих комплексних проблем, що належать переважно до сфери міжнародної і внутрішньодержавної безпеки.

Посилання

1. Анисимов В.С. Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Дис. ... канд. юрид. наук. – М.,1997. – 211 с.
2. Бахрах Д.Н. Административное право России. – М., 2000. – 426 с.
3. Ласточкин В.В Административно*правовые режимы и охрана Государственной границы. –М., 1999. – 105 с.
4. Маилян С.С. Административно*правовые режимы в теории административного права и практике государственного управления правоохранительной деятельностью: Монография. – М.,2002. – 214 с.
5. Хазанов С.Д. Правовое регулирование чрезвычайного положения в Российской Федерации:Дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1996. – 187 с.
6. Рушайло В.Б. Административно*правовые режимы: Монография. – М., 2000. – 264 с.
7. Тиндик Н.П. Світовий міграційний процес: теорія, практика, державне регулювання: Монографія. – К.: Атіка, 2006. – 532 с.
8. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. // ВідомостіВерховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.
9. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
10. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 1994. – № 16. – Ст. 93.
11. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. –№ 38*39. – Ст. 288.
12. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.
13. Про державну податкову службу в Україні: Закон Української РСР від 4 грудня 1990 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6 – Ст. 37; Про систему оподаткування: ЗаконУкраїни від 18 лютого 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 16. – Ст. 119.
14. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –№ 30. – Ст. 141.
15. Про видобуток і переробку уранових руд: Закон України від 19 листопада 1997 р. // ВідомостіВерховної Ради України. – 1998. – № 11*12. – Ст. 39.
16. Про затвердження положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів Українивід 12 жовтня 1992 р. // Іменем закону. – 1992. – № 44.
17. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4 лютого 1994 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 61.
18. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. –2003. – №№18, 19*20, 21*22. – Ст. 144.
19. Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної РадиУкраїни. – 1998. – № 1. – Ст. 1.
20. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9 . – Ст. 1
21. Про захист рослин: Закон України 14 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. –№ 46. – Ст. 310.
22. Про пожежну безпеку: Закон України від 15 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.
23. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від 19 лютого 1997 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 122.
24. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія практика): Енциклопедія / Упоряд. Ю.І. Римаренко; За ред. Ю. Римаренка. – К.: Довіра, 1998. – 912 с.
25. Мосьондз С.О., Саїв С.С. Становлення державної міграційної політики в Україні // ПравоУкраїни. – 2005. – № 11. – С. 114*118.
Опубліковано
2020-10-06