ІНСТИТУТ ПІДСУДНОСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

  • Ю. А. Осадчий
Ключові слова: адміністративне судочинство

Анотація

Із формуванням системи адміністративних судів адміністративні справи вирішуватимуться місцевими загальними судами як адміністративними судами, окружними адміністративними судами, апеляційними адміністративними судами, Вищим адміністративним судом України, а також Верховним Судом України. При цьому вказані суди наділено законом різним обсягом компетенції з розгляду і вирішення адміністративних справ.

Посилання

1. Кодекс адміністративного судочинства України: Наук.практ. коментар / С.В. Ківалов,О.І. Харитонова, О.М. Пасенюк, М.Р. Аракелян та ін.; За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2005. – 552 с.
2. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Авт.упоряд.І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.
Опубліковано
2020-10-06