РЕОРДИНАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

  • В. А. Дерець
Ключові слова: органи виконавчої влади

Анотація

У діяльності органів виконавчої влади разом із субординаційними та координаційними відносинами набувають поширення реординаційні. Вони можуть складатися як в системі органів виконавчої влади, так і між органами виконавчої влади та громадянами.Основоположною характеристикою реординаційних відносин є їх зворотність. Для того, щоб означити зворотність процесу «ординації», використовується префікс «ре», який в перекладі з латинської означає, зокрема, «зворотність, протилежність дії».

Посилання

1. Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления. – М.: Наука, 1987. – 294 с.
2. Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. – М.: Юрид. лит., 1988. –320 с.
3. Дерець В. Реординаційні відносини як окремий вид управлінських відносин між органами виконавчої влади // Право України. – 2005. – № 5. – С. 32*35.
4. Авер’янов В.Б. Шляхи формування нової доктрини українського адміністративного права //Правова держава. – К.: Ін*т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. –Вип. 17.
5. Демин А.А. Административно*правовой метод: соотношение с другими методами правового регулирования // Гос. и право. – 2005. – № 6. – С. 13*19.
6. Граждан В.Д. Теория управления: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2006. – 416 с.
7. Авер’янов В.Б. Демократизація адміністративного права – ключове завдання його реформування // Державне управління: проблеми адміністративно*правової теорії та практики. – К.:Факт, 2003. – 384 с.
8. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.04 р. № 1378.
Опубліковано
2020-10-06