ДИСКРЕЦІЙНА ВЛАДА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ І ПРОБЛЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

  • Г. Й. Ткач
Ключові слова: права людини та громадянина

Анотація

Головним спрямуванням права демократичних держав є гарантування й охорона основних прав і свобод людини і громадянина: права на життя, свободу та особисту недоторканність, права на шлюб та сім’ю, на працю, на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, права на соціальний захист та ін. Слід зазначити, що перераховані права належать до соціальних
прав, а відтак їм властива певна особливість: вони нерозривно пов’язані з публічними завданнями сучасної правової держави і місцевого самоврядування. В європейських державах цей зв’язок утвердився в культурі, устрої і суспільній доктрині. Він є виразом перевіреного і доказаного на практиці переконання людей в тому, що почуття впевненості й безпеки забезпечує громадя*
нинові держава та її адміністрація. Держава є цією продуманою конструкцією,яка здатна гарантувати громадянам внутрішню, зовнішню і соціальну безпеку.А для цього держава повинна бути в організаційному розумінні – досконалою моделлю, а в економічному – не здатною до банкрутства, стабільною. Тільки держава може гарантувати громадянам можливість безперервно і всебічно користуватися їхніми правами і свободами

Посилання

1. Коренев А.П. Нормы административного права та их применение. – М.: Юрид. лит., 1978.
2. Николаева Л.Н., Соловьева А.К. Административная юстиция и административное судопроизводство. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.
3. Там само.
Опубліковано
2020-10-06