ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • М. С. Демкова
Ключові слова: реформування законодавства, інформація

Анотація

Питання забезпечення прозорості й відкритості публічної адміністрації, доступу до інформації, проблеми їх правового регулювання є надзвичайно актуальними в кожній державі, а особливо в Україні, яка все ще не позбулася стереотипів радянського адміністрування, незважаючи на більш як 15-річний вік своєї незалежності

Посилання

1. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН А/RES/2200 А (XXI), 16.12.1966, ратиф. 19.10.1973//http://zakon1.rada.gov.ua/cgi*bin/laws/main.cgi.
2. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi*bin/laws/main.cgi.
3. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів,справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 р. № 1893// http://zakon1.rada.gov.ua/cgi*bin/laws/main.cgi.
4. Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3/2002 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi*bin/laws/main.cgi.
5. Про додаткові заходи по забезпеченню відкритості в діяльності органів державної влади: УказПрезидента України від 01.08.2002 р. № 683/2002 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi*bin/laws/main.cgi.
6. Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності»: Указ ПрезидентаУкраїни від 11.09.2006 р. № 742/2006 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi*bin/laws/main.cgi.
7. The Public’s Right to Know – Principles on Freedom on Information Legislation, Article 19(London: June, 1999) // http://www.article19.org/pdfs/standards/righttoknow.pdf.
8. Гонцяж Я., Гнидюк Н. Свобода інформації та виконавча гілка влади: Правові норми. Інституції, Процедури. – К.: Міленіум, 2002. – 240 с.
Опубліковано
2020-10-06