АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

  • Г. М. Писаренко
Ключові слова: адміністративні послуги

Анотація

З появою в Україні адміністративних судів доцільнішим є вживання терміна «адміністративний процес» саме у розумінні судового адміністративного процесу як сукупності взаємопов’язаних правових форм діяльності адміністративного суду та інших суб’єктів щодо здійснення правосуддя в адміністративних справах, врегульованих адміністративно*процесуальними нормами, а«встановлений законодавством порядок розгляду та вирішення адміністративними органами індивідуальних адміністративних справ» визначати як адміністративну процедуру

Посилання

1. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посіб. / За заг. ред.Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.
2. Управленческие процедуры / Б.М. Лазарев, И.Ш. Муксинов, А.Ф. Ноздрачев и др.; Отв. ред.Б.М. Лазарев; АН СССР, Ин*т государства и права. – М.: Наука, 1988. – 272 с.
Опубліковано
2020-10-06