МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ

  • А. М. Школик
Ключові слова: адміністративно-правова доктрина

Анотація

Для сьогоднішньої України, у зв’язку з об’єктивною необхідністю продовження адміністративної реформи та перегляду предмета правового регулювання адміністративного права, особливого значення набуває використання зарубіжної адміністративноправової доктрини.Вдосконалення публічної адміністрації та контролю за нею вже нині певною мірою відбувається з врахуванням інститутів, що успішно функціонують у зарубіжних країнах. Як приклади тут можна назвати:
— запровадження та функціонування урядових комітетів, що дозволило покращити процедуру прийняття рішень Кабінетом Міністрів України;
— створення та початок роботи спеціалізованих адміністративних судів, основною метою діяльності яких є ефективний захист прав громадян та юридичних осіб від зловживань владою з боку суб’єктів владних повноважень.

Посилання

1. Див., напр.: Ura E, Ura E. Prawo administracyjne. – Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2001.
2. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
3. Державне управління: проблеми адміністративно*правової теорії та практики / За заг. ред.В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003.
Опубліковано
2020-10-06