ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ НАУКОВОСТІ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • М. В. Фігель
Ключові слова: професіоналізм, адміністративне законодавство

Анотація

Однією з проблем, що постають у процесі реформування адміністративного законодавства, є проблема, пов’язана з дотриманням принципів правотворчості. Вона обумовлена, насамперед, зміною світоглядних підходів до правотворчості, її співвідношенням з процесом правотворення та ролі в ньому держави, які відбулися в Україні за роки незалежності.

Посилання

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов. – 3*е изд. – М.: Юриспруденция, 1999. – С. 414.
2. Правотворчество в СССР / Под. ред. проф. А.В. Мицкевича. – М.: Юрид. лит., 1974. – С. 92.
3. Теория государства и права: Учебник / С.С. Алексеев, С.И. Архипов, В.М. Корельский и др.;Под ред. С.С. Алексеева. – М., 1998. – C. 232-233.
4. Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. – Н. Новгород, 1993. – С. 308.
5. Про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи: Указ Президента України від 7 липня 1997 року № 620/97.
6. Про деякі питання впорядкування діяльності консультативно*дорадчих органів при Президентові України: Указ Президента України від 3 травня 2006 року № 340/2006.
7. Про ліквідацію Департаменту державної виконавчої служби: Постанова Кабінету Міністрів від 16 листопада 2006 року № 1622.
Опубліковано
2020-10-06