ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

  • В. П. Тимощук
Ключові слова: адміністративно-процедурне законодавство, Україна

Анотація

Відомо, що в адміністративному праві багатьох західних країн найрозвиненішою частиною є процедурна. Очевидно, це не випадково, адже саме процедура є найкращою гарантією законності та захисту громадян від свавілля влади.На жаль, Україна досі залишається однією з останніх країн Європи, де відсутній загальний закон про адміністративну процедуру і адміністративно-процедурне законодавство взагалі слабо розвинене.

Посилання

1. Проект Адміністративно*процедурного кодексу України від 29 квітня 2004 року № 5462.
2. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90*р.
3. Про основи здійснення державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні: Проект Закону України, реєстраційний номер 0932 від 25.05.2006 р.
Опубліковано
2020-10-05